Oddíly a skupiny

VEŘEJNOST

Hodiny určené pro kohokoliv, kdi si chce jent tak rekreačně zastřílet z luku. V ceně programu je vybavení (luky, šípy, chrániče) a odborný lektor, připravený Vám kdykoli pomoci. Na hodiny se nemusí zájemci dopředu hlásit. Ideální prostor pro rodiny s dětmi a jedince, kteří si chtějí lukostřelbu vyzkoušet. Ideální oblečení je přiléhavý oděv bez vlajících tkaniček, dlouhé vlasy stežené dozadu a boty s rovnou podrážkou. Zvýhodněné ceny platí pro studenty a zaměstnance Univerzity Palackého. 

 

SPORTOVNÍ ODDÍL

Je určren jedincům, kteří to s lukostřelbou myslí vážně. Zpravidla již mají vlastní vybavení. Lekce mají chrakter sportovního tréninku. Cílem je připravit účastníky programu na závodní střelbu. Tréniky sportovní lukostřelby mají smysl navštěvovat 2 až 3 krát týdně. Jedná se o tréninkovou skupinu, kde o přijetí nového člena rozhodují trenéři. 

 

DĚTSKÁ LUKOSTŘELBA

skupina "A"

Program určen pro začínající lukostřelce. Doporučujeme od 12ti let věku. Lekce jsou zaměřeny na bezpečnost, seznámení se s lukostřelbou a základní technikou střelby z luku.

skupina "B"

Program pro děti, které alespoň rok navštěvovali program "A". Jedná se o pokročilejší lukostřelce, v těchto hodinách se připravují na možný přechod do sportovního oddílu.

 

TRADIČNÍ LUKOSTŘELBA

Hodiny určené pro ty, ktreří inklinují k tradičnímu pojetí lukostřelby, nevyznávají moderní materiály a technické vybavení luku (stabilizátory, mířidka, butony...) prostě klasika - dřevo + kůže. Doporučujeme nejprvě několik návštěv v hodinách pro veřejnost. Ve skupině tradičních střelců má větčina vlastní vybavení. Nejsme sportovní klub, lukostřelba  je především (po dosažení určité výše výkonnosti a vstřebání nutných stereotypů)  návyková zábava a neuvěřitelná relaxace. Přesto je námi  luk chápán jako prostředek lovu a válečná zbraň. Tomu je přizpůsoben výběr samotného vybavení, styl techniky střelby, a navštěvovaných akcí.  Střílí se převážně mimostředovými celodřevěnými luky a dřevěnými šípy.  

 

AKADEMICKÁ LUKOSTŘELBA

Hodna určena výhradně studentům a zaměstnancům Univerzity Palackého. Počítáme jak s úplnými začátečníky tak pokročilými střelci. V kombinaci s tréninky sportovní lukostřelby zde probíhá příprava na Akademické mistrovství ČR.

 

LUKOSTŘELBA TĚLESNĚ HANDICAPOVANÝCH

Hodinu pro akademiky navštěvují jedinci se specifickými potřebami. Snažíme se jim najít vlastní cestu prostřednictvím individuálních technických řešení k tomu jak si užít tento nádhěrný sport.

 

LUKOBANDA

Lukostřelecká chasa.  Tlupa, která již vyrostla z dětských skupin, nemá ambice závodit, nicméně jsou rádí, že je spojuje ušlěchtilý koníček.

 

FOTBÁLEK

Kondiční příprava. Utužovač kolektivu. Postrčkostrč. Kdokoliv, kdo se chce trochu zapotit si s náma může přijít zakopat do balónu bez stylu a úrovně a pak jít na pivo. "My nekopat do balónu, my kopat jen tak..." Místo: asfaltové hřiště za budouvou loděnice.