Pravidla závodů

 

1. Všichni účastníci závodů se musí řídit bezpečnostními pravidly lukostřelnice a budou dbát na pokyny organizátorů. Každý lukostřelec je zodpovědný sám za sebe, za lukostřelce mladší 18 let zodpovídá jeho zákonný zástupce.

2. Závodů se může zúčastnit kdokoli z řad veřejnosti, kdo absolvoval alespoň jednu hodinu lukostřelby pod vedením lektora na naší střelnici, nebo účastníci našich pravidelných lukostřeleckých programů s výjimkou členů registrovaných v Českém lukostřeleckém svazu.

Podmínkou účasti na závodech je  PÍSEMNÁ PŘIHLÁŠKA !

3. Střelci budou závodit v divizích reflexní luk (se stabilizátory a mířidlem) nebo holý luk (bez

stabilizátorů a mířidla) a budou rozděleni do kategorií podle věku a pohlaví Žáci ( do 12-ti let včetně ), Kadeti a Junioři (12 - 18 let ), ženy ( 18 a více let ), muži ( 18 a více let ). Střelci si mohou vybrat soutěžní vzdálenost 10m nebo 18 m, střílet se bude jednotně na terč 60 cm WA.

4. Po první zvukové signalizaci budou mít závodníci 10 sekund na přistoupení ke střelecké čáře s lukem v ruce.

5. Po druhé zvukové signalizaci založí závodníci první šíp a započne střelba na terč. V intervalu 120 sekund vystřelí každý závodník tři šípy, které se budou počítat do celkového hodnocení. V případě vystřelení většího počtu šípů (např. čtyř) se nejlepší zásah nebude počítat.

6. Po zaznění třetího zvukového signálu střelci přestanou střílet a opustí střeleckou čáru.

7. V případě velkého zájmu budou závodníci střílet ve dvou řadách, které se budou v každém kole točit. Tj. řada A začne střílet první sadu šípů, řada B vyčkává. Po odstřílení první sady řada A odchází ze střelecké čáry a řada B začíná střílet svou první sadu. Po odstřílení první sady řady B jdou obě skupiny společně k terčům odečíst a zapsat body. Ve druhé sadě se pořadí otáčí, střelbu započne řada B následovaná řadou A, atd.

8. Po odstřílení každé z deseti závodních sad jdou střelci společně k terčovnicím, kde odečítají a  zapisují svá skóre. Vystřelené hodnoty se zapisují od nejvyšší po nejnižší do přiložených bodovacích listin. V případě sporného šípu střelci požádají rozhodčího závodu o posouzení.

9. Vítězem závodu v každé z kategorií se stává střelec s nejvyšším počtem nastřílených bodů.

10. Samotnému závodu budou předcházet čtyři tréninkové sady. V tréninkových sadách není

počet vystřelených šípů nijak omezen, střelec může střílet, dokud nezazní třetí zvukový signál (viz bod 6). Střelec má právo nevyužít všech tréninkových sad.

11. V případě jakýchkoli  nejasností vyhledejte ředitele závodu nebo některého z organizátorů.

 

Zpracovala Lucie Borková