Pravidla závodů Olomouc Archery Open

 

1. Všichni účastníci závodů se musí řídit bezpečnostními pravidly lukostřelnice a budou dbát na pokyny organizátorů. Každý lukostřelec je zodpovědný sám za sebe, za lukostřelce mladší 18 let zodpovídá jeho zákonný zástupce.

2. Závodů se může zúčastnit kdokoli z řad veřejnosti, kdo absolvoval alespoň jednu hodinu lukostřelby pod vedením lektora na naší střelnici, nebo účastníci našich pravidelných lukostřeleckých programů s výjimkou členů registrovaných v Českém lukostřeleckém svazu.

Podmínkou účasti na závodech je registrace na email jiri.sasen@gmail.com ( do předmětu uveďte – Olomouc Archery )

3. Střelci budou závodit v divizích reflexní luk (se stabilizátory a mířidlem) nebo holý luk (bez stabilizátorů a mířidla) a budou rozděleni do kategorií podle věku na

Děti ( do 15-ti let ) a Dospělí ( 15 let a více ). Jednotně se bude střílet na terč 60 cm WA.

4. Po první zvukové signalizaci budou mít závodníci 10 sekund na přistoupení ke střelecké čáře s lukem v ruce.

5. Po druhé zvukové signalizaci založí závodníci první šíp a započne střelba na terč. V intervalu 120 sekund vystřelí každý závodník tři šípy, které se budou počítat do celkového hodnocení. V případě vystřelení většího počtu šípů (např. čtyř) se nejlepší zásah nebude počítat.

6. Po zaznění třetího zvukového signálu střelci přestanou střílet a opustí střeleckou čáru.

7. V případě velkého zájmu budou závodníci střílet ve dvou řadách, které se budou v každém kole točit. Tj. řada A začne střílet první sadu šípů, řada B vyčkává. Po odstřílení první sady řada A odchází ze střelecké čáry a řada B začíná střílet svou první sadu. Po odstřílení první sady řady B jdou obě skupiny společně k terčům odečíst a zapsat body. Ve druhé sadě se pořadí otáčí, střelbu započne řada B následovaná řadou A, atd.

8. Po odstřílení každé z deseti závodních sad jdou střelci společně k terčovnicím, kde odečítají a  zapisují svá skóre. Vystřelené hodnoty se zapisují od nejvyšší po nejnižší do přiložených bodovacích listin. V případě sporného šípu střelci požádají rozhodčího závodu o posouzení.

9. Vítězem závodu v každé z kategorií se stává střelec s nejvyšším počtem nastřílených bodů.

10. Samotnému závodu budou předcházet čtyři tréninkové sady. V tréninkových sadách není

počet vystřelených šípů nijak omezen, střelec může střílet, dokud nezazní třetí zvukový signál (viz bod 6). Střelec má právo nevyužít všech tréninkových sad.

11. V případě jakýchkoli  nejasností vyhledejte ředitele závodu nebo některého z organizátorů.

 

Zpracoval Jiří sasen