PRAVIDLA

Střelci jsou seznámeni s bezpečnostními pravidly provozu lukostřelnice. Akce se účastní na vlastní nebezpečí. Každý střelec mladší 18ti let musí mít doprovod dospělé osoby. Každý je povinen dodržovat zásady bezpečné střelby a střílet jen na vyhrazených místech a určeným směrem. Střelba "obloukem" je přísně zakázána. Střelci jsou odpovědní za zapůjčené vybavení: ztracený šíp 100Kč.

 

KATEGORIE:

Bude se vyhlašovat pouze jedna kategorie. Rozdíly ve vybavení budou kompenzovány hendikepy.

 

(P):    luk bez střeleckého okna.  Opěrka šípu ne širší než polovina průměru šípu. Dřevěné šípy - bez hendikepu.

(T):    luk se střeleckým oknem. Dřevěný šíp. Mimostředové luky s libovolným šípem. - hendikep 0,95 x získané body.

(X):    Ostatní luky. Stringwalking (Prst zadní ruky se nedotýká šípu). - 0,9 x získané body.

 

Zkušení lukostřelci se mohou přihlásit do kategorie MASTERS. Výsledné body se jim budou krátit koeficientem 0,9.

Pozor lukostřelec v kategorii (X) + masters pak mají kumulovaný hendikep 0,81.

 

Začínající střelci se mohou přihlásit do kategorie GREENHORNS s hendikepem 1,2 (pouze pro střelce navštěvující střelnici méně něž 2 měsíce). Výsledné body se jim o pětinu zvýší. V této kategorii nemůžete získat 1. - 3. místo, v případě, že se dostanete „na bednu“ o bonusový hendikep příjdete a body se vám přepočítají.

 

STARTOVNÉ

Stávající lukostřelci (sportovní, tradiční, veřejnost) přihlášení přes grafikajinak@seznam.cz

 /   grafikajinak@s    //85formulář zdarma.          

Ostatní: 100Kč (včetně zapůjčení vybavení a doprovodu).

Mimo to každý soutěžící přinese nějakou věcnou cenu v hodnotě cca 50Kč (bonboniéru, víno, džus, domácí bábovku, permanentku na zmrzlinu, lístek na bazén, …)

  

CENY:

Z cen se bude vybírat postupně podle přidělených bodů od nejlepšího umístění.

 

DISCIPLÍNY

  1. terčovka 15m
  2. soustřel    
  3. rychlostřelba
  4. běžící kolečka
  5. jablko (Vilém)  
  6. králíci 3D 
  7. TRAP
  8. královská ústupovka

                podrobný popis disciplín